Appellerede ankesager

 

Ankenævnets kendelser kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed. Afgørelserne kan dog indbringes for Sø- og Handelsretten. Dette skal ske senest to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende part. Anlæggelse af søgsmål har opsættende virkning, hvilket vil sige at gennemførelsen af afgørelsen udsættes.

Se nedenfor hvilke sager er blevet indbragt for domstolene:

Besøg Patent- og Varemærke­styrelsen

Besøg Erhvervsministeriet

Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup

Telefon:
43 50 80 00
Telefax:
43 50 80 01

Telefontid:
ma-to 9-16
fre 9-15

Sikker E-post (kræver certifikat):
ankesikkerpost@dkpto.dk
Hent offentlig nøgle

Anden E-post:
pvanke@dkpto.dktil top  Til toppen af siden  til top